Nasjonaljubileet 2030 på tur til Trondenes!

Vi samarbeider med Sør Troms Regionråd om fagseminar knyttet til ideen om å etablere «Tore Hunds Rike»

«Med kulturarven som spydspiss»Tore Hund illusjon fra Snorre

Fagseminar om regionens vikingtid og Nasjonaljubileet 2030
Dato: fredag 28. april 2017, 09:00 – 15:00
Sted: Trondenes Historiske Senter (Troms)  
Pris: 480,- inkludert lunsj fra Umami
Arrangør: Sør-Troms regionråd

Program

«1030 – 2030 Norge i tusen år» – forberedelse til Nasjonaljubileum!
Borghild Lundeby, prosjektleder 2030 Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Sanctus og symbol i tusen år – et sveip gjennom Olav Haraldssons politiske rolle etter slaget på Stiklestad Heidi Anett Øvergård Beistad, fagsjef Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Var ætta og blodsband viktigare enn lovnaden til kongen? Om koplinga mellom Bjarkøy, Trondenes, Mære og Egge fram mot slaget på Stiklestad i 1030.
Bodil Østerås, arkeolog og fungerende leder Egge Museum, Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Nytt, nasjonalt vikingtidsmuseum i Oslo. Oppbygging og formidling.
Ellen Marie Næss, formidler Vikingskipshuset, Kulturhistorisk museum UiO

Høvdingesetet på Bjarkøy og dets relasjoner til omlandet i tidlig middelalder
Lars Ivar Hansen, professor UiT, Institutt for historie og religionsvitenskap

Bjarkøy-ættas etterkommere: Arv, eiendom og ekteskap (fra 1250 til 1600-tallet)
Astrid Marie Mellem Johnsen, Ph.D.-student ved UiT, Institutt for historie og religionsvitenskap

Idéen om «Tore Hunds rike»
Nina Dons-Hansen, prosjektleder Sør-Troms regionråd

Vikinghøvdingen Tore Hund fra Bjarkøy. Om visualisering, idéarbeid og prosess.
Alvin Jensvold, kunstner og designer Gulo Design

Allmenningr – fra byggeprosjekt til kunnskapsprosjekt
Tore Einar Johansen, avdelingsleder Trondenes Historiske Senter/Sør-Troms museum

Velkommen!

For spørsmål og mer informasjon,
kontakt Nina Dons-Hansen, mob 909 63 623, nina@strr.no