HEIDI ANETT ØVERGÅRD BEISTAD BLIR NY DIREKTØR VED SNK

Styret ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter har ansatt Heidi Anett Øvergård Beistad  som ny direktør. Beistad tiltrer stillingen 1.2.2021.

«Styret er veldig fornøyd med å få på plass en faglig sterk leder og vi er trygg på at Heidi Anett Øvergård Beistad vil bidra til at SNK, inkludert Spelet om Heilag Olav, utvikler seg videre i tråd med vår nylig vedtatte utviklingsplan», sier styreleder Gunnar Bovim ved SNK.

Bovim legger til at Øvergård Beistad kjenner virksomheten godt etter å ha jobbet i SNK siden 2015, og at hun allerede er involvert i det viktige arbeidet med nasjonaljubileet i 2030.
«Styret har stor tro på at Heidi Anett Øvergård Beistad vil gjøre en utmerket jobb for å oppfylle SNKs oppdrag med å løfte samfunnets mange stemmer og fortellinger. Hun vil også sørge for et sterkt fokus på mangfold og inkludering på alle våre museer», sier Gunnar Bovim.

Heidi Anett Øvergård Beistad har doktorgrad i historie fra NTNU. I fagkretsen har hun også kulturminneforvaltning, engelsk, nordisk og religionsvitenskap. Hun har vært ansatt i SNK siden 2015, de siste fire årene som fagsjef, førstekonservator og det siste året også som leder for SNKs nye fagenhet. Hun har 19 års erfaring fra ulike museer, blant annet fra Nordenfjeldske kunstindustrimuseum som daglig leder ved Hannah Ryggen-senteret og Austråttborgen og i ulike roller hos Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. Hun har også vært ansatt ved NTNU og Høgskulen i Volda og har verv blant annet hos NTNU Vitenskapsmuseet, The Association for the Cultural Route of the St. Olavs Ways og Norges museumsforbund.

«Jeg er ydmyk, takknemlig og uhyre inspirert av å ha fått denne muligheten. SNK er en av Norges mest spennende kulturinstitusjoner. I mine år i organisasjonen har jeg lært enormt mye, blant annet av mine to forgjengere, Turid Hofstad og Anne Marit Mevassvik. Jeg gleder meg stort til å jobbe videre med den enestående ansattegruppen vår og ser frem til tett dialog med alle som er engasjert i det viktige samfunnsoppdraget museene i SNK har.», sier Heidi Anett Øvergård Beistad.

 

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK)  består av Egge Museum, Nils Aas Kunstverksted, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Levanger fotomuseum og Stjørdal museum. Olavsarven er sentral for virksomheten på Stiklestad. Som et ledd i museumsreformen ble SNK etablert som konsolidert museum i 2004. SNK er organisert som et aksjeselskap og har 50 ansatte og ca 65 millioner i omsetning. Scandic Stiklestad (Stiklestad Hotell AS) er et heleid datterselskap av SNK.

SNK s oppdrag er blant annet å løfte samfunnets mange stemmer og fortellinger og synliggjøre kulturarvens ulike materielle og immaterielle avtrykk. SNK har som mål å være en sterk museumsfaglig stemme i tett dialog med samfunnet.

SNK arbeider med kulturarv som spenner fra fjern fortid til nåtid, og med historier av lokal, nasjonal og internasjonal betydning. SNK har sterkt fokus på mangfold og inkludering.

 

 Kontaktperson ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter:
Gunnar Bovim, styreleder                 mob: 95467446

 

 

Del på Facebook