Spelet om Heilag Olav 2021 – billettsalget har startet!

Blodig hånd med kors i

Spelet om Olav den Hellige 2021

Billettsalget til Spelet om Heilag Olav 2021 har startet!

Spelet om Heilag Olav: Historiefortelling, teater, tradisjon og nyskaping – opplevelse og engasjement!
Instruktør: Peer Perez Øian
I spelets 65-årige historie har ulike instruktører, skuespillere, amatører og frivillige vært med på å framføre denne historien og å sette sitt eget preg på Olav Gullvågs tekst og Paul Okkenhaugs musikk. Som ansvarlig produsent for spelet er Stiklestad Nasjonale Kultursenter opptatt av at historien fortelles og framføres på ulike måter, slik at vi kan kjenne både på tradisjonen og på hvordan dette berører oss i dag. Historiene som fortelles i spelet handler om det store vendepunktet: etter Olavs fall stilles det ikke lenger spørsmål ved Norge som rike. Konsekvensene etter 1030 er av en slik art at vi skal feire nasjonaljubileum i 2030 – Norge i tusen år.
I forestillingen møter vi både de nære og de store fortellingene: samfunnsendring, trosendring, mentalitetsendring. Hverdagslivet på gården utfordres av storpolitikk, og det mest sårbare enkeltmennesket møter kongen. Etter at Olav har ridd inn på gårdstunet blir ikke livet det samme.
Forestillinger i 2021:
29. juli
30. juli
31. juli
1. august
Billetter selges i resepsjonen på Stiklestad Nasjonale Kultursenter i Verdal og HER!
Del på Facebook