Det konsoliderte museet Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) søker Fagsjef

SNK består av museene Stjørdal museum Værnes, Levanger fotomuseum, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nils Aas kunstverksted og Egge museum. Vi arbeider med kulturarv som har en tidsdybde som spenner fra fjern fortid til nåtid og med historier av lokal, regional, nasjonal og internasjonal betydning.

Verdien av avdelingenes egenart står sentralt i vår virksomhet. Samtidig knyttes SNK sammen av vår felles forståelse av hvilket museum vi skal være for, i og sammen med samfunnet: et museum som bidrar til et livskraftig demokrati. SNKs fagsjef er leder for museets felles fagenhet og inngår i museets ledergruppe.


Vi søker en person med relevant høyere utdannelse, tung museumsfaglig kompetanse og uredd ledererfaring, inkludert erfaring med forskning og kunnskapsutvikling, strategiarbeid og personalansvar.

Du har et sterkt engasjement for kulturarvens verdi og museenes samfunnsrolle.

Rollen krever at du har et solid museumsfaglig og akademisk nettverk, og at du kommuniserer godt på engelsk og norsk eller et annet skandinavisk språk. Du jobber strukturert og resultatorientert, og er god i kommunikasjon og relasjonsbygging. Gjennom tidligere arbeid har du vist gjennomføringskraft og evne til å inspirere og motivere medarbeidere og samarbeidspartnere.

Søknadsfrist 31. mai 2021

Søknad, CV og relevante vedlegg sendes her.

I henhold til Offentleglova §25 vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Det er mulig å søke om anonymisering på søkerlisten ved å sende et skriftlig, begrunnet krav om konfidensialitet.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt gjerne direktør Heidi Anett Øvergård Beistad
på  900 40 473.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Del på Facebook