Invitasjon til åpent innspillsmøte 9. feb., Midtveis-seminar Formidlingsarena Stiklestad

Invitasjon til åpent innspillsmøte, Midtveis-seminar Formidlingsarena Stiklestad.
Dato: onsdag 9. februar kl. 18:30 – 21.30 (Endret dato pga. smittevernbestemmelser)
Sted: Konferansesalen på Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK)

Vi takker for alle gode innspill under oppstartseminaret for Formidlingsarena Stiklestad i oktober! Arkitekt-teamene har siden den tid arbeidet med utvikling og er klar for å presentere sine tanker og skisser så langt i prosessen.

Program
Oppsummering av innspillene fra oppstartseminaret.
Presentasjon av arkitekt-teamenes arbeid.
Gruppearbeid for innspill til arkitekt-teamene.

Det vil bli servering av kaffe og kake.

Vi håper mange har lyst og anledning til å være med å bidra til å forme Stiklestad mot 2030.

Ingen påmelding nødvendig, bare møt opp i Konferansesalen vår. Dersom møtet av smittevernhensyn ikke kan gjennomføres 9. februar, vil det settes en ny dato for møtet.

Hjertelig velkommen!

Stiklestad Nasjonale Kultursenter                                                         Verdal kommune

 

Som en del av forberedelsene til Nasjonaljubileet 2030 gjennomfører SNK et stedsutviklingsprosjekt for Stiklestadområdet, og vi ønsker lokal- og regionalbefolkningens innspill i prosessen! Stedsutviklingsprosjektet har navnet Formidlingsarena Stiklestad. Det er valgt ut to team med kompetanse innenfor arkitektur, landskapsarkitektur og kulturformidling til et parallelloppdrag som skal skissere forslag til løsninger for området. Les gjerne programbeskrivelsen og oppgaven som ønskes løst her: https://stiklestad.no/…/programbeskrivelseformidlingsar…
Kan være et bilde av en eller flere personer, folk som står og utendørs
Del på Facebook