Vi søker markedsdeltagere til Stiklastadirmarkedet, 26. – 30 juli 2017

På Stiklestad stod i 1030 Norges mest berømte slag. Her falt kong Olav Haraldson, men hans død ble starten på ei ny tid og framveksten det norske middelaldersamfunnet. På Stiklestad markeres dette hvert år under Olsok i slutten av juli gjennom Spelet om Heilag Olav og en stor folkefest, Olsokdagene, som hvert år trekker mellom 40 …

Utstillingen Stiklestad 1030

29. juli 1030 sto Norgeshistoriens mest kjente slag på Stiklestad. Her falt vikingkongen Olav Haraldsson, mens historien om martyrkongen Olav den hellige begynte. Arven fra Olav har påvirket det norske samfunnet i snart tusen år. Utstillingen «Stiklestad 1030» er en vandring både i Olavs samtid og det store skiftet fra norrøn religion til kristendom. Hva …