Åpning av Olsokutstillingen med Olsokkunstner Shwan Dler Qaradaki

Årets olsokkunstner 2024_kvadrat

Tidspunkt

24. juli 2024

Sted

stiklestad nasjonale kultursenter

Pris

Gratis

Vi er stolte over å endelig kunne offentliggjøre at Shwan Dler Qaradaki er Årets olsokkunstner under Olsokdagene på Stiklestad 2024!

Årets olsokutstilling åpnes av psykolog Katrin Glatz Brubakk, universitetslektor ved NTNU og medlem av Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg. Hennes spesialfelt er blant annet barn og traumer og hun har bred erfaring fra feltarbeid i flere flyktningeleirer gjennom Leger uten grenser. Hun er en profilert forkjemper for flyktningers rettigheter og en av forfatterne bak boken «Moria – 2015-2022, på innsiden av Europas største flyktningleir.

Shwan Dler Qaradaki er en norsk billedkunstner. Han er oppvokst i Kurdistan-regionen i Irak og kom til Norge som politisk flyktning i 1999. Hans kunstnerskap preges av et sterkt samfunnsengasjement. Verkene hans tematiserer blant annet hvordan det er å leve under totalitære regimer, ønsket om å leve i et demokrati, tilværelsen som flyktning, tilhørighet i et flerkulturelt samfunn og hva det vil si å være norsk. Qaradaki jobber med flere kunstneriske uttrykk inkludert bla. tegning, maling og video og han benytter ofte politiske og kulturelle referanser i verkene sine. Han har hatt en rekke separatutstillinger og har mottatt flere priser og utmerkelser nasjonalt og internasjonalt, inkludert Norsk Kulturråds Nykommerpris i 2015 og Kistefos kunstpris under Høstutstillingen i 2021. Han er doktorgradsstipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo.

«Qaradaki har et kunstnerskap og en stemme det er umulig å ikke bli sterkt berørt av. Gjennom sine verk formidler han fortellinger som er dypt personlige, samtidig som de angår hver enkelt av oss. I et år hvor temaet for Olsokdagene er TRYGG? er vi derfor enormt stolte over at Qaradaki takket ja til å være årets olsokkunstner. Jeg er helt sikker på at Olsokutstillingen 2024 vil bli en stor opplevelse og bidra til samtaler samfunnet virkelig trenger» sier Heidi Anett Øvergård Beistad, direktør for Museene Arven.

Olsokutstillingen og Årets olsokkunstner er en sentral del av kulturfestivalen Olsokdagene. «Kunst har alltid vært en viktig del av olavsarven. Samtidig har kunsten en sentral samfunnsrolle som ytring og demokratisk bærebjelke. I arbeidet med å videreutvikle Stiklestad som et relevant og kraftfullt symbolsted også for vår egen tid, spiller derfor Olsokutstillingen en sentral rolle», sier Øvergård Beistad.

Selv sier Shwan Dler Qaradaki følgende om rollen som Olsokkunstner:

«Jeg ser frem til å stille ut på Stiklestad i sommer og årets tema for Olsokdagene på Stiklestad, TRYGG?, inspirerer meg allerede i høyeste grad.

I kunsten opplever jeg en større grad av mot og finner en følelse av trygghet som gir meg mulighet til å dykke ned i komplekse temaer og utfordre grenser uten frykt.

I kunsten skaper jeg en arena der jeg utfordrer meg selv til å møte de mørkeste minnene som jeg vil helst glemme, og dermed står overfor min egen skjørhet og svakhet. I denne enkle og banale handlingen oppstår det samtidig et øyeblikk av indre ro, som gir meg nok styrke til å møte dagene som kommer

I forbindelse med Olsokutstillingen har Shwan Dler Qaradaki og SNK/Museene Arven også utarbeidet et undervisningsopplegg som har fått navnet «Historiefortelling i bilder- Kunstvideoen Salte kyss I». Undervisningsopplegget skal gjennomføres for 5.-7.trinn ved grunnskolene i Verdal som en del av deres grunnskoleplan knyttet til Nasjonaljubileet 2030.

 Valget av Olsokkunstner preges også av festivalens tema. Temaet for Olsokdagene 2024 er TRYGG?. «Temaet er valgt av flere grunner», sier Ingegerd Eggen, museumsleder for SNK. «Den første er vårt arbeid med Nasjonaljubileet 2030. En sentral del av dette er en jubileumsstafett frem mot 2030 som involverer hele landet og hvor hvert år har et eget tema. Temaet for 2024 er VERDIER I LOVVERKET, og TRYGG? er vår tolkning av det. I tillegg er temavalget inspirert av en verdenssituasjon preget av både væpnet konflikt og politisk uro, samt en polarisering av den offentlige samtalen, som gjør at begrepet trygghet – og i forlengelsen av det også utrygghet – fremstår uhyggelig relevant. Under olsokdagene vil vi derfor utforske begrepet TRYGG? i fortid, nåtid og fremtid, blant annet gjennom Olsokutstillingen.»

Olsokutstillinga blir stående ut september.

Etter åpningen blir det en samtale med Olsokkunstner Qaradaki og åpner Brubakk, ledet av Øyvind Skogvold, direktør ved Falstadsenteret. Samtalen starter klokken 19 og er gratis.