Vi tenner olsokbålet 2024

Olsokbål

Tidspunkt

29. juli 2024

Sted

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Pris

Gratis

Årets tema for Nasjonaljubileet 2030 er Verdier i lovverket. Dette med utgangspunkt i at det er 1000 år siden innføring av kristenretten på Moster i 1024 og 750 år siden innføringen av Magnus Lagabøtes Landslov. I år vil derfor Moster 2024, Gulatinget, Frostatinget, Eidsivatinget og Justismuseet får æren av å tenne olsokbålet på Stiklestad.

Men først skal bålet bygges! Og det gjøres av alle barn som er på Stiklestad denne dagen, både de som er med i Spelet om Heilag Olav og alle de som er på besøk her på Stiklestad denne dagen.

Koret Tiramisu skal synge etter at bålet er tent. Til slutt vil biskop i Nidaros, Herborg Finnset, fortelle om Olavsflammen og hvordan den har vandret rundt i Norges land siden den første gang ble tenkt på Stiklestad 29. juli 2020.

 

29. juli kl. 17.00
Oppmøte på sletta foran kulturhuset