Fra Stiklestad til Utøya og Libya.
Symbolsteders demokratiske kraft

to menn og en kvinne

Tidspunkt

28. juli 2022

Sted

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Lokale

Borggården

Priser

Voksen 240
Honnør 220
student 120

Samtale med Jørgen Watne Frydnes, Hajer Sharief og Tor Einar Fagerland. Der blant annet koblingen  mellom Stiklestad og Utøya står fokus.

Tor Einar Fagerland er førsteamanuensis i historie ved NTNU. Hans spesialfelt er kulturminneforvaltning og minnestedstematikk. Han var prosjektleder for 22. juli-senteret i Oslo og
sentral i arbeidet med gjenreisningen av Utøya.

Hajer Sharief er en libysk fredsaktivist. Siden den libyske revolusjonen har hun arbeidet med å samle ulike grupper til dialog og for inkludering av kvinner og unge i fredsbygging. Hun er med i
det internasjonale nettverket Extremely Together, som arbeider for forebyggingstiltak mot voldelig ekstremisme blant unge. Hun er nominert til Nobels Fredspris flere ganger.

Samtalen vil være på engelsk.