Frihet, kall og tro- en samtale om Olsokutstillingen 2022

fire voksne

Tidspunkt

26. juli 2022

Sted

Lokale

Auditoriet

Pris

Gratis

Olsokutstillingen skal løfte kunstens rolle som ytring og bidra til at Stiklestad er et sted hvor du møter et mangfold av fortellinger. I 2022 feirer Norge Skeivt kulturår. I den anledning er Pride Art Årets olsokkunstner og Olsokutstillingen blir en pilot for etableringen av et skeivt kultursenter!

Pride Art representerer en av verdens lengst sammenhengende tradisjoner for formidling av skeiv kunst og kultur. Organisasjonen samler over 500 skeive kunstnere og kunstfaglige ressurser og arbeider for økt mangfold og representasjon av marginaliserte og ignorerte stemmer. Gjennom kunsten vil de skape økt forståelse for skeive menneskers liv og virkelighet. Pride Art jobber for å etablere et skeivt kunst- og kultursenter i Oslo. Under Skeivt kulturår samarbeider de med flere kunstinstitusjoner om en pilotrekke for et slikt senter. Utstillingen på Stiklestad blir Pride Arts mest ambisiøse samarbeid i 2022 og den eneste piloten utenfor Oslo.

Olsokutstillingen 2022 har tittelen «Queer Spirit. Fortellinger om skeiv tro, spiritualitet og meningen med livet». Kollektivutstillingen vil vise et mangfold av verk fra skeive kunstnere fra hele landet og ta ulike deler av Stiklestadområdet i bruk.
Under Olsokdagene vil det tilbys spesialomvisninger med en representant fra Pride Art flere ganger daglig og det vil også bli daglige kunstperformancer. Utstillingen blir stående ut august.

Olav Fykse Tveit er preses i Den norske kirke. Han har en doktorgrad fra Menighetsfakultetet og har tidligere blant annet vært styreleder i Kirkens Nødhjelp, generalsekretær i Mellomkirkelig råd og generalsekretær for Kirkens Verdensråd.

Frederick Lucius Nathanael er leder for Pride Art. Han er kunstner, psykoterapeut og skeiv aktivist. Gjennom sitt mangeårige arbeid i Pride Art har han vært sentral i etableringen av kunstfestivalen Wünderkammer og i arbeidet for et skeivt kunst- og kultursenter i Oslo.

Nils Jøran Riedl er sogneprest i Gildeskål og styremedlem i Pride Art. Han er kjent for sitt mangeårige arbeid for skeives rettigheter i Den norske kirke. Han er også billedkunstner og har hatt en rekke separatutstillinger.

Maria Veie Sandvik er prosjektleder for Olsokutstillingen 2022 og forlagsredaktør i Museumsforlaget. Hun er kunsthistoriker og kritiker med bred kuratorerfaring fra både inn- og utland og har blant annet jobbet ved Nils Aas Kunstverksted.