Ingen er så trygg i fare? Verdier i lovverket

Deltakere_alle

Tidspunkt

25. juli 2024

Sted

Stiklestad Nasjonale Kultursenter - Auditoriet

Pris

220,-/200,-110,-

I 70 år har Spelet om Heilag Olav vært Stiklestads viktigste og mest kjente formidlingstiltak. I sin omtale av premieren på Gullvågs drama sommeren 1954 skrev Innherreds Folkeblad Verdalingen at forfatteren har “valt utburd-temaet, som vi vet har spilt sterkt inn i nordisk psyke”. I Spelet er rollefiguren Gudrun, datter på gården Sul, sterkt prega av at mora fødte et “vanskapt barn” som ble satt ut for å dø. Nesten 50 år etter premieren satt spelpublikummet anno 2003 rystet tilbake da utburden materialiserte seg, og en blek, sped barneskikkelse stille krysset den store friluftsscenen.

Fortellingen om utburden berører temaer som både handler om barnets rettigheter og om kvinnens rettigheter. Det åpner opp for å snakke om vanskelige spørsmål og kanskje både motstridende hensyn og etiske utfordringer som har blitt håndtert og lovsatt svært forskjellig i ulike samfunn – både historisk og i vår egen tid. Denne samtalen er en del av Nasjonaljubileet 2030 sitt tema i 2024; Verdier i lovverket.

Deltakere i samtalen er Birger Emanuelsen, Mona Ringvej og Åshild Karevold