kraft og krise

kraft og krise

Tidspunkt

28. juli 2023

Arrangør

Samarbeid med Trønderdebatt

Sted

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Lokale

Auditoriet

Pris

150 /130/ 75

Kraft og krise med Maja Kristine Jåma, Astrid Svarva og Snorre Valen
Samarbeid med Trønderdebatt.

28. juli kl. 15.00 i Auditoriet. Bill. 150 / 120 / 75

Begrepet «kraftkrise» preger samfunnet. Hva gjør dette fenomenet med oss? Hvordan gjennomføre det grønne skiftet parallelt med at kraftbehovet øker? Hva skjer når sosial bærekraft utfordres i jakten på energikilder? Dette danner bakteppet for samtalen «Kraft og krise» hvor Snorre Valen møter Astrid Svarva og Maja Kristine Jåma. Samtalen er et samarbeid mellom SNK/ Museene Arven og Trønderdebatt.

Snorre Valen er ansvarlig redaktør i Trønderdebatt. Han er leder for Kringkastningsrådet og medlem av Ekstremismekommisjonen, samt tidligere stortingsrepresentant.

Maja Kristine Jåma er sametingsråd. Hun er sterkt engasjert i kampen mot vindkraftutbygging i sørsamiske reinbeiteområder og ble i 2021 nominert til «Årets ledestjerne» av Dagens Næringsliv.

Astrid Svarva er konserndirektør for teknologi og digitalisering i NTE. Hun har en master/sivilingeniør i energi og miljø fra NTNU og er styremedlem i Tensio AS