Kraften fra nord

kraften fra nord

Tidspunkt

28. juli 2023

Sted

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Pris

150/120/75

Kraften fra nord – Tore Hund sett i lys av kunnskapsbasert fantasi med Bergsveinn Birgisson

28. juli kl 17.00 i Auditoriet. Bill. 150 / 120 / 75

Tore Hund, høvding fra Bjarkøy, var en av landets rikeste og mektigste på Olav Haraldssons tid. Han gjorde seg bemerket gjennom å gå fra å være kongens lendmann til å bli hans drapsmann. Tore har ofte blitt fremstilt som den store skurken i 1030. Samtidig har enkelte hevdet at han var en helt. I Nasjonaljubileets stafett er Tore Hunds rike hovedsted i 2023. I den anledning spør Bergsvein Birgisson: hvem var egentlig høvdingen fra Bjarkøy?

Bergsvein Birgisson er forfatter med doktorgrad i norrøn filologi. I 2012 ble han nominert til Nordisk råds litteraturpris for romanen Svar på brev frå Helga og i 2013 ble han nominert til Brageprisen for fagboken Den svarte vikingen. Han arbeider med manus til en tv-serie om Tore Hund.

Utstilling: Tore Hunds čehporis
Snorre Sturlason skriver at Tore Hund gikk til samene for å få laget en kofte som skulle gi ham beskyttelse i kampen mot Olav Haraldsson. Várdobáiki museum har, som en del av Tore Hunds rike 2023 og Nasjonaljubileet 2030, gjennomført et forskningsprosjekt knyttet til dette. De kom fram til at det nok heller var snakk om en čehporis, en krage. Denne er gjenskapt og vises frem i foajeen under Olsokdagene.