Kraften i tilstedeværelse

Kraften i tilstedeværelse

Tidspunkt

27. juli 2023

Sted

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Lokale

Langhuset

Pris

150 /130/ 75

Kraften i tilstedeværelse – samisk synlighet og museenes ansvar
med Karen Espelund, Tone Elvebakk, Kai-Rune Hætta og Heidi Anett Øvergård Beistad
27. juli kl. 18.00 i Langhuset på Stiklastadir. Bill. 150 / 120 / 75

«Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk: den norske og den samiske.» Det sa Kong Harald V i sin åpningstale til Sametinget i 1997. Likevel har de samiske sidene av Norges historie ofte blitt utelatt og allmennkunnskapen om urbefolkningen er begrenset. Det påvirker også dagens samfunn. Hvilket ansvar har museene for å bidra til økt samisk synlighet? Hvordan bør kulturinstitusjoner jobbe med urfolkstematikk? Og kan arbeidet med kulturarv bidra positivt til den samiske befolkningens situasjon i dag?

Karen Espelund er direktør for Museene i Sør-Trøndelag og styremedlem i Norges museumsforbund. Hun har svært bred erfaring fra kulturfeltet. MiST, Museene Arven, Museet Midt og Saemien Sijte samarbeider for å styrke formidlingen av sørsamisk kultur og historie i Trøndelag.

Tone Elvebakk er ansatt ved Várdobáiki museum. Hun er veileder i duodji og har vært prosjektleder for gjenskapingen av Tore Hunds čehporis som en del av Nasjonaljubileet 2030.

Kai-Rune Hætta er nestleder ved Saemien Sijte, museet med ansvar for det sørsamiske området som strekker seg fra Saltfjellet/Rana til Elgå i Hedemark. Hætta er også leder for samisk museumslag og vararepresentant på Sametinget.

Heidi Anett Øvergård Beistad er historiker og direktør for Museene Arven, som blant annet har en satsning på samisk i historie i vikingtid i tilknytning til middelaldergården Stiklastadir