Min fars kamp under og etter krigen

min fars kamp

Tidspunkt

30. juli 2023

Sted

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Pris

150 / 120 / 75

Min fars kamp under og etter krigen med Jan Jørg Tomstad

30. juli kl. 17.00 i auditoriet. Bill. 150 / 120 / 75

Jan Jørg Tomstad har jobbet 40 år i NRK og er bidragsyter til utstillingen Det snakker vi ikke om. Familiehemmeligheter etter krigen som vises på Stiklestad i sommer. Hans far Gunvald Tomstad var aktiv i motstandsarbeidet under andre verdenskrig som dobbeltagent i Nasjonal Samling. Dobbeltrollen kostet både ham og familien mye under og etter krigsårene. Jan Jørg Tomstad deler nå denne historien, for å gi en økt forståelse både av hans far og av krigens ringvirkninger og senvirkninger.