Onsdagstreff og boklansering: «Magi og mirakler fra vikingtid til middelalder»

Gunnhild Røthe med Magi og mirakler

Tidspunkt

30. september 2020

Sted

Stiklestad kirke

Pris

100,-

Onsdag 30. september inviterer vi til onsdagstreff og boklansering for boka «Magi og mirakler fra vikingtid til middelalder» i Stiklestad kirke. Boka har allerede fått strålende anmeldelser, blant annet i avisa Innherred. Bli med når forfatter Gunnhild Røthe møter Margrethe Stang, førsteamanuensis i kunsthistorie ved NTNU. Det vil også bli et musikalsk innslag med organist og kunstner Liv Kristin Holmberg.
Om boka: Hva er kultur, og hva er religion når vi begrunner tro og religiøs praksis? Hvordan påvirker religionsmøter kvinners religiøse status? Da hedendom møtte kristendom i vikingtida, skjedde det omfattende endringer i religiøse forestillinger og praksiser. I denne boka belyses overgangen fra hedendom til kristendom med utgangspunkt i fenomenene magi og mirakel. Røthe utfordrer dermed historiske framstillinger hvor religionsskiftet betraktes «ovenfra», som et ideologiskifte med vekt på politikk og religion, menn og makt.
Om forfatteren: Gunnhild Røthe er religionshistoriker med vikingtiden og nordisk middelalder som sitt spesialområde. Hun tok doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 2004 med avhandlingen Helt, konge og helgen. Den hagiografiske tradisjon om Olav den hellige i «Den legendariske saga», «Heimskringla» og «Flateyjarbók», og var som postdoc-stipendiat tilknyttet Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder. Røthe er fast spaltist i Klassekampen og underviser i norsk og religion.
Arrangementet er et samarbeid mellom Stiklestad nasjonale kultursenter og Museumsforlaget.
Billetter:
Voksen: 100,-
Honnør: 80,-
Stiklestadkort-innehaver: 80,-
Student. 50,-
Ser du foredraget på vår facebookside har du anledning til å vippse billett (100,-) til 105385.
Hjertelig velkommen!