Ord og frihet.
Dialog i konfliktens tid

Mann

Tidspunkt

27. juli 2022

Sted

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Lokale

Borggården

Priser

Voksen 240
Hønnør 220
Student 120

I året hvor Olsokdagenes tema er FRI, og vi retter et ekstra fokus mot ytringsfrihet og dialog som demokratiske bærebjelker, er det en stor glede at «Demokrativaktmesteren» Jørgen Watne Frydnes er årets Stiklestadprofil.

Frydnes er utdannet statsviter og har siden 2011 vært daglig leder på Utøya. I denne rollen har han ledet prosessen med å gjenreise Utøya etter terrorangrepet 22. juli. I tillegg er han styremedlem i Den norske Helsingforskomitéen, som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres internasjonalt, og tidligere styremedlem i Leger uten grenser. I 2020 ble Frydnes, som den yngste noensinne, fast medlem i Den norske nobelkomitéen og i 2021 fikk han tildelt Fritt Ords honnørpris. Styreleder i Fritt Ord, Grete Brochmann, uttalte da: «Jørgen Watne Frydnes har spilt en avgjørende rolle for at det nye Utøya i dag er et av Norges viktigste lærings- og debattsteder». Under Olsokdagene får vi møte Frydnes i to sammenhenger. 27. juli blir vi bedre kjent med hans syn på og erfaring med samtalens potensielle samfunnsbetydning i foredraget «Ord og frihet. Dialog i konfliktens tid». 28. juli står blant annet koblingen mellom Stiklestad og Utøya i fokus, når han møter Tor Einar Fagerland og Hajer Sharief til samtalen «Fra Stiklestad til Utøya og Libya. Symbolsteders demokratiske kraft».

Ord og frihet. Dialog i konfliktens tid.

Foredrag med Stiklestadprofil Jørgen Watne Frydnes. Kunstnerisk innslag med medspiller Sebastian Lyng Malmo.