Sprossas vern gjennom bruk

foredrag prossas

Tidspunkt

13. oktober 2022

Sted

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Lokale

konferansesal

Pris

150,-

Sprossas vern gjennom bruk

Foredrag 13. oktober kl 18.00 – 20.00

Else «Sprossa» Rønnevig kommer til Stiklestad torsdag den 13. oktober for å holde et foredrag om sine mange husbevaringsprosjekter. Hun fikk tilnavnet «Sprossa» da hun i 1980 engasjerte seg for å bevare og restaurere originale vinduer i gamle hus. Hun vil inspirere andre til å ta vare på gamle hus gjennom å restaurere dem og bruke dem.

Publikum får innblikk i hennes arbeid med bevaring og restaurering av gamle hus fra planlegging til byggene sto ferdig. Det har vært en lang reise som er godt illustrert av bilder fra hennes prosjekter som hun håper vil inspirere tilhørerne til egne prosjekter. For alle kan bidra til å redde gamle hus og ta vare på kulturarven, mener Else. Man trenger ikke å være tømrer, det fins mange kurs å delta på for å lære. Og så har Sprossa skrevet bøker om alle sine husprosjekter til inspirasjon for andre!

Arrangementet er et samarbeid mellom Fortidsminneforeningen, Øras VeI og Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

For mer informasjon se:
Sprossa gir råd innen bygningsvern