«TRYGG?» – en samtale med utgangspunkt i Olsokutstillingen 2024

trygg - samtale

Tidspunkt

24. juli 2024

Sted

Pris

Gratis

Temaet for Olsokdagene 2024 er «TRYGG?». Temaet er blant annet inspirert av en verdenssituasjon preget av både væpnet konflikt og politisk uro, samt en polarisering av den offentlige samtalen, som gjør at begrepet trygghet – og i forlengelsen av det også utrygghet – fremstår uhyggelig relevant.

Årets olsokkunstner er billedkunstneren Shwan Dler Qaradaki. Han er oppvokst i Kurdistan-regionen i Irak og kom til Norge som politisk flyktning i 1999. Hans kunstnerskap preges av et sterkt samfunnsengasjement. Verkene hans tematiserer blant annet hvordan det er å leve under totalitære regimer, ønsket om å leve i et demokrati, tilværelsen som flyktning, tilhørighet i et flerkulturelt samfunn og hva det vil si å være norsk.

Årets olsokutstilling åpnes av psykolog Katrin Glatz Brubakk, universitetslektor ved NTNU og medlem av Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg. Hennes spesialfelt er blant annet barn og traumer og hun har bred erfaring fra feltarbeid i flere flyktningeleirer gjennom Leger uten grenser. Hun er en profilert forkjemper for flyktningers rettigheter og en av forfatterne bak boken «Moria – 2015-2022, på innsiden av Europas største flyktningleir».

Etter utstillingsåpningen møtes Qaradaki og Brubakk til en samtale med utgangspunkt i utstillingen og årets festivaltema «TRYGG?». Samtaleleder er Øyvind Skogvold, direktør ved Falstadsenteret.

Samtalen starter klokken 19.00 og er gratis. Velkommen!