1016

Etter slaget ved Nesjar dro Olav østover til Gøta elv. Elven hadde tidligere fungert som grense mot Sverige. Etter slaget ved Svolder i år 1000 var imidlertid den svenske kongen Olof Skötkonung på fremmarsj, noe som blant annet resulterte i utplasseringen av svenske ombudsmenn helt opp til Svinesund. Dette ville Olav endre og han drepte …