Billettsalget til Spelet om Heilag Olav 2021 har startet! Spelet om Heilag Olav: Historiefortelling, teater, tradisjon og nyskaping – opplevelse og engasjement! Instruktør: Peer Perez Øian I spelets 65-årige historie har ulike instruktører, skuespillere, amatører og frivillige vært med på å framføre denne historien og å sette sitt eget preg på Olav Gullvågs tekst og…

Les mer

Tilbud Flatøybok-serien: kr. 2800,- På slutten av 1300-tallet ble sagaverket Flatøybok skrevet. Verket var en gave til den unge kong Olav IV og skulle gi han god opplæring og forankring i Norges kongehistorie. 600 år senere ble den oversatt til moderne norsk og utgitt som en seksbindsserie med forord av både kong Harald av Norge…

Les mer

Har du gode lederegenskaper? Har du god forankring i det kulturelle Norge? Har du god politisk forståelse? Da er du kanskje vår nye direktør? Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) består av museene Stjørdal museum, Levanger fotomuseum, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nils Aas kunstverksted og Egge museum. Olavsarven er sentral for virksomheten på Stiklestad. Som et ledd i…

Les mer
Kollage av ulike aktiviteter på Stiklestad

Har du lyst til å skrive en masteroppgave om inkluderende praksis og samfunnsdialog på museum? SNK lyser nå ut tre masterstipend! Talerstolen Stiklestad er navnet på Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) sin mangeårige samfunnsdialogsatsning. Med samfunnsdialog mener SNK både dialog om og dialog med samfunnet museet er en del av. Satsningen tar utgangspunkt i følgende tankesett:…

Les mer
Petter Nyquist

Talerstolprogrammet for festivalen Olsokdagene på Stiklestad er nå klart og vi er svært glade for å presentere Petter «Uteligger» Nyquist som årets stiklestadprofil. Annerledessommeren setter sitt preg på Olsokdagene på Stiklestad 2020. Selv om det ikke blir noen oppsetning av Spelet om Heilag Olav, vil arven fra spelet være godt synlig i flere programposter. I…

Les mer