Symboltungt kunstprosjekt på Olavshaugen på Stiklestad: ROSA TREKANT

Rosa trekant kunst

SYMBOLTUNGT KUNSTPROSJEKT PÅ OLAVSHAUGEN PÅ STIKLESTAD: ROSA TREKANT For første gang vil Olsokutstillingen 2022 inkludere en kunstinstallasjon på Olavshaugen på Stiklestad. Gjennom et samarbeid mellom årets Olsokkunstner Pride Art, Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) og Fortidsminneforeningen vil besøkende i sommer oppleve et monumentalt kunstverk som både markerer Skeivt kulturår og aktualiserer Olavshaugens rolle som minnested og…

Les mer

Disse skal bistå med stedsutvikling på Stiklestad mot 2030

Som en del av forberedelsene til Nasjonaljubileet 2030 lyste Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) i starten av august ut en konkurranse i form av et parallelloppdrag knyttet til stedsutvikling på Stiklestad. To team er nå valgt ut til å gjennomføre parallelloppdraget,  LPO /Asplan Viak/Gagarin og Pir II.   Oppdraget handler om å skape et helhetlig konsept…

Les mer

Klart for flytting av snekkerverksted til Stiklestad

Snekkerverksted Lektor musums gate 15

Vi har siden nyttår utredet muligheten for å flytte snekkerverksted med tilhørende bolighus fra Lektor Musums gate 15 i Verdal til Stiklestad. Nå gjøres de siste forberedelsene for flytting, både på eksisterende adresse og på Stiklestad.   Utgangspunktet for utredningsarbeidet var en oppfordring fra Riksantikvaren til SNK, Verdal kommune og Trøndelag fylkeskommune om å ta…

Les mer

Utviklingsplan SNK “Der fortellinger møtes”

Forside Der fortellinger møtes

Utviklingsplan SNK 2021-2024: “Der fortellinger møtes” Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal ha et bevisst og aktivt forhold til sitt samfunnsoppdrag. I utviklingsplanen “Der fortellinger møtes” har SNK laget museumsplattform som inneholder vår visjon, våre verdier og essensen av vår felles museumsforståelse og ambisjoner som samfunnsaktør. Dette er fundamentet for hele vår virksomhet. Plattformen bør leses i…

Les mer

Tilbud i museumsbutikken vår: Flatøybok

Tilbud Flatøybok-serien: kr. 2800,- På slutten av 1300-tallet ble sagaverket Flatøybok skrevet. Verket var en gave til den unge kong Olav IV og skulle gi han god opplæring og forankring i Norges kongehistorie. 600 år senere ble den oversatt til moderne norsk og utgitt som en seksbindsserie med forord av både kong Harald av Norge…

Les mer

Vil du skrive masteroppgave om inkluderende praksis og samfunnsdialog på museum? SNK lyser nå ut tre masterstipend!

Kollage av ulike aktiviteter på Stiklestad

Har du lyst til å skrive en masteroppgave om inkluderende praksis og samfunnsdialog på museum? SNK lyser nå ut tre masterstipend! Talerstolen Stiklestad er navnet på Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) sin mangeårige samfunnsdialogsatsning. Med samfunnsdialog mener SNK både dialog om og dialog med samfunnet museet er en del av. Satsningen tar utgangspunkt i følgende tankesett:…

Les mer

Petter “Uteligger” er årets stiklestadprofil

Petter Nyquist

Talerstolprogrammet for festivalen Olsokdagene på Stiklestad er nå klart og vi er svært glade for å presentere Petter «Uteligger» Nyquist som årets stiklestadprofil. Annerledessommeren setter sitt preg på Olsokdagene på Stiklestad 2020. Selv om det ikke blir noen oppsetning av Spelet om Heilag Olav, vil arven fra spelet være godt synlig i flere programposter. I…

Les mer