Nasjonaljubileet 2030 – Norge i 1000 år

Nasjonaljubileet 2030 Få datoer står så sentralt i fortellingen om Norge som 29. juli 1030. Slaget på Stiklestad fikk så dyptgående konsekvenser politisk, religiøst, rettsmessig og kulturelt at man kan beskrive hendelsen som et nasjonalt vendepunkt. Etter Olav Haraldssons fall ble det aldri igjen stilt spørsmål ved Norge som rike. Et sterkt uttrykk for denne …