Vi søker markedsdeltagere til Stiklastadirmarkedet 25. – 29. juli 2018

På Stiklestad stod i 1030 Norges mest berømte slag. Her falt kong Olav Haraldson, men hans død ble starten på ei ny tid og framveksten det norske middelaldersamfunnet. På Stiklestad markeres dette hvert år under Olsok i slutten av juli gjennom Spelet om Heilag Olav og en stor folkefest, Olsokdagene, som hvert år trekker mellom 40 …