Visjons- og plattformbygging 2030

Forstudie

Slaget på Stiklestad i 1030 har hatt en viktig plass i nordmenns bevissthet som et religiøst, politisk og kulturelt nasjonssymbol på samme måte som Nidarosdomen har vært Norges nasjonalhelligdom.

Tusenårs-markeringen av 1030 og slaget på Stiklestad vil være en av de viktigste nasjonale begivenheter i vår nære framtid. Både Stiklestad, Nidaros og nasjonen Norge er aktører som må samhandle for å skape grunnlag for en reflektert og verdig feiring.

Det ble høsten 2011 gjennomført en forstudie med formål å utrede ideplattform og mulige innganger til et 2030-perspektiv. For å skape et så bredt idegrunnlag som mulig ble det hentet inn fagnotat fra flere anerkjente forskere med ulik fagbakgrunn og fra sentrale aktører innenfor relevante samfunnsområder. Innspillene ble bearbeidet av en prosjektgruppe og presenteres i vedlagte fagrapport. De innkomne fagnotatene der vi har fått forfatternes tillatelse, er også presentert for å utdype fagrapporten.

Det faglige arbeidet dokumenterer et tydelig behov og interesse for ny kunnskapsutvikling knyttet til nasjonsjubileet i 2030. Temaene spenner over mange fagområder og har stor samfunnsrelevans. Det konkluderes med at det første skrittet mot 2030-jubileet bør være å opprette  et 10-årig nasjonalt forskningsprogram med flerfaglig profil.

FAGRAPPORT FORSTUDIE VISJON OG PLATTFORMBYGGING 2030

Notat 2030 professor Inge Lønning

Notat 2030 jurist Eivind Smith

Notat 2030 Historiker Sverre Bagge

Notat 2030 kirkehistoriker Vidar Haanes

Notat 2030 religionsviter Lisbeth Mikaelsson

Notat 2030 Statsviter Janne Haaland Matlary

Notat 2030 Teolog Idar Kjølsvik

Notat 2030 arkeolog Øystein Ekroll

Notat 2030 historiker Tor Einar Fagerland

Notat 2030 Teolog Roger Jensen

Notat 2030 historiker Rolf Grankvist

Notat 2030 kunsthistoriker Caroline Serck-Hanssen

Notat 2030 historiker Steinar Pedersen

Notat 2030 arkeolog Axel Christophersen

Notat 2030 statsviter Shoaib M Sultan

Notat 2030 journalist historiker Gudleiv Forr