1015

Knut_der_Große_cropped

Knut den mektige (990-1035). Fremstilling fra 1300-tallet.

Våren 1015 seilte Olav til England. Med ham på ferden var hans forbundsfeller sønnene til den angelsaksiske kong Adalråd/Ethelred. Målet med reisen var å bekjempe den danske kong Knut den mektige. Deretter skulle partene dele det engelske riket mellom seg.

Hæren ankom landet i Jungufurda, et sted som i dag er ukjent. Kong Knut fikk imidlertid snart høre om sine uønskede gjester og samlet en stor hær til motangrep. Adalrådssønnene bestemte seg da for å flykte til Frankrike.

Olav valgte på sin side å reise nordover langs den engelske kysten. I byen Vald, også denne ukjent i dag, seiret han i et stort slag og sikret seg mye gods. Deretter startet han arbeidet med å sette sammen en hær av håndplukkede menn som skulle seile med ham mot Norge om høsten.

(Fremstillingen er basert på Snorres «Olav den helliges saga»)