Ledige stillinger

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK) har særlig ansvar for å formidle Norges historie tilknyttet slaget på Stiklestad og Olav den Hellige. I kultursenteret inngår middelalderformidling, folkemuseum, Spelet om Heilag Olav, Olsokdagene på Stiklestad, skoletjeneste og kulturhusvirksomhet. SNK har også ansvar for drift av konsolidert museum, hvor Egge museum, Stjørdal museum Værnes, Levanger Fotomuseum og Nils Aas Kunstverksted inngår. Scandic Stiklestad er vårt datterselskap med 56 rom og konferansekapasitet for 280 personer.

 

Direktør

Direktørens viktigste oppgave er å videreutvikle SNKs potensial regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Direktøren er ansvarlig for senterets drift, utvikling og resultat.

Som vår nye direktør er du allerede godt forankret i det kulturelle Norge. Du har høyere utdannelse innenfor relevante fagområder og god økonomisk forståelse. Du har ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner og har erfaring med endringsledelse, organisasjonsutvikling og strategiarbeid.  Du er vant med representasjon og har erfaring med presse og media. Du må være en tydelig stemme utad og samtidig være en inspirerende og handlekraftig leder i egen organisasjon.  Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.

Henvendelser holdes konfidensielt, om ønskelig også overfor SNK.

Søknadsfrist: 27. mai 2018

Mer informasjon og søknad, klikk her

 

 

]Åpne søknader

Du kan gjerne vise din interesse for jobb hos Stiklestad Nasjonale Kultursenter eller Scandic Stiklestad. ved å sende en åpen søknad her. Selv om du sender en åpen søknad ber vi om at du følger med på våre kunngjøringer. Søk spesifikk på  aktuelle utlyste stillinger for å bli med i vurderingen til ledig stilling.

Søknadskjema jobb

  • Last opp og legg ved CV med skole, kurs og arbeidserfaring
  • Her kan du laste opp kopier på vitnemål og attester
  • Jeg bekrefter at jeg godkjenner personvernerklæringen til denne nettsiden.