Nasjonalt nettverksseminar
 Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR

28.— 29. september 2022 på Eidsvoll

blått-felt-med-innhold

Kjære jubileumsaktører og samarbeidspartnere.

Takk for sist på Hundorp, nå gleder vi oss til å treffes igjen!
Vi starter årets samling i Eidsvoll kirke, der Eidsivatinget ble etablert for 1000 år siden og avslutter på stedet hvor Hurdalsplattformen ble ført i pennen. De må begge sies å være to viktige milepæler for Nasjonaljubileet 2030.

Seminaret er nå fulltegnet.

 

Program:

Onsdag 28. september i Eidsvoll kirke
11.00 Velkommen til Eidsvoll, Eidsivatinget i 1000 år og Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR.
11.15 Olavsmonologen av og med Svein Tindberg
Tindberg har skrevet og fremfører en tekst med utgangspunkt i Olav den helliges saga, der Snorre skriver at Olav i møte med opplendingskongene talte lenge og klokt, og at denne talen ble svært godt mottatt.
12.00 Lunsj på Wergelandshaugen Kunstsenter
Buss til Eidsvoll 1814
13.30 Status for det overbyggende arbeidet med Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR 
Jubileumsplattform med fokus på sosial bærekraft.
v/Heidi Anett Øvergård Beistad, direktør SNK
13.45 Presentasjon av erfaringer fra jubileene som har sitt jubileumsår i 2022
Eidsivatinget i 1000 år, Våler i 1000 år, Kampen om Raumariki
14.30 Pause
14.45 Presentasjon status for de kommende jubileer i stafetten
Tore Hund rike 2023, Ørland 2023, Valdres 2023, Moster 2024, Gulatinget 2024, Nasjonalt utvandrerjubileum 2025, Sarpsborg 2026, Valldal 2029, Trøndelag – Verdal – Trondheim 2030, JUBTI
17.00 Omvisning Eidsvollsbygningen
Buss til Hurdalssjøen hotell
20.00 Middag og sosialt samvær på Hurdalsjøen hotell

 

Torsdag 29. september på Hurdalssjøen Hotell
09.00 Ett land – to folk; det samiske som en naturlig del av norgeshistorien
Alf Ragnar Nielsen og Tone Elvebakk, Vardobaiki museum
10:00 Pause
10:15 Plan for skoleverket – eksempel fra Verdal skole med overføringsverdi nasjonalt
v/Åse Storholmen, assisterende rektor Verdalsøra Ungdomsskole.
10.45 Den digitale olavskilden – testpilot
v/Borghild Lundeby, prosjektleder 2030, SNK
11.00 Ungdommens hærpil
v/ Stig Fossum, prosjektleder Opplysningsvesenets fond, Katinka Schjerven Eriksen, ungdomskoordinator Våler kommune og Borghild Lundeby, prosjektleder 2030 SNK
11:15 Pause
11.45 Arbeid med forskningssatsing mot 2030
v/Heidi Anett Øvergård Beistad, direktør SNK
12.00 Visjoner og utfordringer: kulturarvens samfunnsbetydning og verdien av dialog
v/Maja Leonardsen Musum, rådgiver kommunikasjon og utvikling Randsfjordmuseet
12.45 Avslutning – neste nettverksseminar
13.00 Lunsj på Hurdalssjøen hotell
Buss til Eidsvoll stasjon

 

Praktisk informasjon

Nasjonaljubileet 2030 og Eidsivatinget byr på møterom, lunsj og kulturopplevelser.
Reise, overnatting og middag dekkes av hver enkelt.

Transport

Det er mulig å ta tog fra Oslo via Gardermoen til Eidsvoll.
Kl 10.00 ankomst Eidsvoll stasjon (NB! IKKE gå av på Eidsvoll verk, men Eidsvoll stasjon)

Her vil det stå en buss som gir skyss opp til Eidsvoll kirke og hvor det er mulig å sette inn bagasje.
(Det er også fint å gå fra Eidsvoll stasjon til Eidsvoll kirke, det tar 15 min)

Bussen vil også frakte fra Eidsvoll kirke til Eidsvoll 1814 og til Hurdalsjøen hotell på dag 1,
og fra Hurdalsjøen hotell til Eidsvoll stasjon etter lunsj på dag 2.

Hjertelig velkommen!

Borghild Lundeby, prosjektleder 2030
Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Rolf Thon, leder
Eidsivatinget