Nøørjen jih saemien gånka?

Bli med på onsdagstreff 5. september og foredrag om samene og det samiske i den norske rikssamlingsprosessen ca. 850 – 1066. Foredragsholder er Emil Vaadal Eliasson.

I 2017 ble 100-årsjubleet for det første samiske landsmøtet i Trondheim feiret. I den sammenheng er det ikke bare satt nytt søkelys på samisk historie generelt, men også mer spesielt på hvilken rolle den samiske befolkningen har spilt i Norges historie. Dette foredraget fokuserer på tida da spiren til et norsk rike først ble sådd. Et viktig spørsmål vil da være hvorvidt den tidlige riksdannelsen overskred etniske grenser; hvordan og i hvilken grad spilte den samiske befolkningen en rolle i den norske rikssamlingsprosessen? Vikingtidas samiske befolkning dannet en skriftløs kultur, men var aktivt til stede i de landområder både hårfagreætta så vel som håløygjarlene gjorde krav på, og de er ofte omtalt i det overleverte sagamaterialet. Denne gruppen er i mange tilfeller framhevet som avgjørende for rikets vekst. Hvordan og i hvilken grad ble den samiske befolkningen integrert i det norske riksfellesskapet før 1200?

Emil Vaadal Elisasson er historiker og har arbeidet som guide på Stiklestad i flere år.