Postkort av Gustav Lærums statue av Olav den hellige. Statuen ble avdekket til Sarpsborgs 900årsjubileum i 1916. Foto: Østfoldmuseenes samling/ Østfold fylkes billedarkiv

Etter slaget ved Nesjar dro Olav østover til Gøta elv. Elven hadde tidligere fungert som grense mot Sverige. Etter slaget ved Svolder i år 1000...

"Kong Olav lot blåse hærblåst." Illustrasjon, Olav den helliges saga, Christian Krohg.

Etter jul dro Olav sørover via Gudbrandsdalen til Hedmark. Derfra var det mange folk som fulgte ham da han om våren samlet en hær og...

Svein jarl gjemmer seg. Christian Krogh.

Etter møtet på Hadeland dro Olav nordover til Gudbrandsdalen, videre til Oppdal og så til Meldal. På veien var det mange som hadde sluttet seg...

sigurd syr, åsta og rane. Christian Krohg, Snorres Kongesaga.

Etter møtet med Håkon Eiriksson jarl seilte Olav videre østover til Viken. På veien dit holdt han flere ting. Mens noen bønder forsatt støttet Svein...

Eirik og Håkon jarl, Heimskringla, Eirik Werenskiold

Høsten 1015 seilte Olav med to knarrer og 260 menn fra England mot Norge. Mennene var spesielt utvalgte og utrustet med både våpen og brynje....

Våren 1015 seilte Olav til England. Med ham på ferden var hans forbundsfeller sønnene til den angelsaksiske kong Adalråd/Ethelred. Målet med reisen var å bekjempe...