VELKOMMEN TIL OLSOKDAGENE PÅ STIKLESTAD

VELKOMMEN TIL OSS!

Temaet for Olsokdagene 2017 er OSS.

Temaet knytter seg til Stiklestads kjernehistorie og har en sterk samtidsrelevans.

For tusen år siden hadde Olav Haraldsson beseiret høvdingmakten og begynte prosessen med å omforme sitt rike til det som skulle bli dagens Norge. I dagens samfunn ser man et politisk klima med et stadig større fokus på oss og dem, og brytninger mellom globalisering og nasjonal proteksjonisme. Årets Olsokdager ønsker derfor å se nærmere på idéen om OSS i både fortid og nåtid.

Temaet OSS åpner opp for spørsmål som berører både de store samfunnsperspektivene og de nære og personlige temaene. Hva har skapt fellesskap historisk sett og hvordan skapes det i dag? Hva danner grunnlaget for tilhørighet og hvordan oppstår utenforskap? Hvilke konsekvenser har det å definere sin identitet i motsetning til andre og hva innebærer det å tilhøre flere fellesskap?

Olsokdagene 2017 vil nærme seg temaet OSS både fra et internasjonalt og et nasjonalt perspektiv.

Turid Hofstad Direktør. Telefon: 480 41 342Videre vil temaet relateres til de to store jubileene Norge markerer i 2017: Reformasjonsjubileet og Samejubileet Tråante 2017. Tråante2017 er representert bl.a. med utstillingen I ditt bilde.

Så, hvordan ser vi oss selv, hvordan blir vi oppfattet av andre – hva er OSS? Samlet sett vil årets Olsokdagene-program dermed bidra til å belyse et av kjernespørsmålene i arbeidet med nasjonaljubileet i 2030 1030-2030. Norge i tusen år: hva har det betydd å være norsk i fortiden, hva innebærer det i dag og hva vil det innebære i fremtiden?

Hele det store talerstolprogrammet, møtene med årets Olsokprofil, konserter, utstillinger og samtaler – Olsokdagene på Stiklestad vil forhåpentlig gi det store Stiklestadpublikummet opplevelser, læring og gode møter mellom mange folk og miljø.

Hjertelig velkommen!

Turid Hofstad
Direktør Stiklestad Nasjonale Kultursenter

TIDLIGERE TEMA

FOR OLSOKDAGENE PÅ STIKLESTAD

2016 Vendepunkt
2015 Møte
2014 Arv
2013 Mennesket og maktene

2012 Over grenser
2011 Dialog
2010 Pilegrim