HJERTELIG VELKOMMEN TIL

OLSOKDAGENE PÅ STIKLESTAD 2018!

 

Hvert år definerer vi et særskilt tema for festivalen. I år er temaet ANSVAR.

Hva er egentlig ansvar? Hvem har ansvar, når og for hva eller for hvem? Disse spørsmålene er viktig både på samfunnsnivå og for enkeltmennesket.

Med referanse til Stiklestadhistorien kan vi stille spørsmål om hvilket ansvar Olav Haraldsson hadde da han etablerte seg som rikskonge? Og hvilke ansvarskrav stiller vi til våre ledere i dag? Hva slags ansvar har vi for vårt eget liv og hvor går egentlig grensen mellom det kollektive og det individuelle ansvaret?

 

Turid Hofstad Direktør. Telefon: 480 41 342

Alle disse spørsmålene er sentrale når vi under olsokdagene skal nærme oss årets tema både i private og profesjonelle sammenhenger i fortid, nåtid og framtid.

Med Årets olsokprofil i spissen belyses temaet i et mangfoldig talerstolprogram og i konserter, utstillinger, leker, forestillinger og samtaler.

Velkommen til gode opplevelser og gode møter mellom folk og
tema under årets olsokdager! Velkommen når vi nå tar nok et viktig
steg mot Nasjonaljubileet 2030.

Turid Hofstad
Direktør Stiklestad Nasjonale Kultursenter

TIDLIGERE TEMA

FOR OLSOKDAGENE PÅ STIKLESTAD

2017 Oss
2016 Vendepunkt
2015 Møte
2014 Arv

2013 Mennesket og maktene
2012 Over grenser
2011 Dialog
2010 Pilegrim