Olsokseminaret

Reformasjonens fotavtrykk. Kirken og det norske i 500 år 29. juli klokken 16.00

kjøp billett knappFor 500 år siden presenterte Martin Luther sine teser og beredte slik grunnen for det som skulle bli Den norske kirke. 2017 er også et merkeår ut fra et samtidsperspektiv: 1. januar ble Den norske kirke et selvstendig rettssubjekt, en stor endring i den tradisjonelle relasjonen mellom kirke og stat. I lys av dette ønsker man med Årets olsokseminar å se nærmere på hvordan reformasjonen har formet det norske samfunnet. I hvilken grad har kirken definert hva det vil si å være norsk? Hvordan preger lutherdommen Norge i dag? Og hvor norsk er Den norske kirke?

Olsokseminaret er et samarbeid mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Nidaros bispedømme. Årets bidragsytere inkluderer sosiolog og journalist Andreas Hompland, prest Bierna Bientie, sosiolog og historiker Linda Helén Haukland, biskop i Borg Atle Sommerfeldt og kunsthistoriker Daniel Johansen.

Se mer av talerstolprogrammet her