Bergkunstmuseet – Det magiske berget

– skal formidle kunnskapen om den rike bergkunsten i Trøndelag i et nasjonalt og globalt perspektiv.

I Trøndelag finnes eksempler på alle typer forhistorisk bergkunst;

  • Malte bilder i huler og på bergflater, rissete, hogde eller slipte bilder i fast berg og på løse steiner.
  • Her møter den sørskandinaviske jordbruksbefolkningens bergkunst den arktiske bergkunsten laget av jakt og fangstsamfunn – til og med på samme bergflater!
  • Alle stilarter vi finner i Skandinavia finner vi også i Trøndelag
  • Det ble laget ristninger i Trøndelag i over 4000år!

Ved det største bergkunstfeltet i regionen, på Leirfall i Hegra, planlegges det ett nytt museum for formidling av regionens bergkunst.Bergkunstmuseet driver i tillegg til formidling og gaiding også skjøtselsarbeid og tilrettelegging av bergkunsten i Nord Trøndelag i samarbeid med NTNU-Vitenskapsmuseet og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Bergkunstmuseet lever i tett sameksistens med Stjørdal museum Værnes, og er en avdeling av det konsoliderte museet Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Les mer her: http://bergkunstmuseet.no/