Bruk og misbruk av historien. Nasjonal samling og Stiklestad.

Historie kan ha politisk sprengkraft

Olavsstøtta på Olavshaugen

Bruk og misbruk av historien. Nasjonal Samling og Stiklestad har som mål å legge til rette for refleksjon rundt temaet historiebruk og historiemisbruk i både fortid og nåtid. Inngangen er at historie ikke bare er faget om det som skjedde før, men noe som angår oss og brukes i dag, potensielt med stor politisk sprengkraft.

Produksjonen har spesielt fokus på koblingen mellom historie og nasjonalisme. Utgangspunktet for opplegget er Nasjonal Samlings aktive bruk av Stiklestad i årene 1934-1945. Vi nærmer oss innledningsvis denne historien fra to ulike perspektiv i foredragsform. Det første perspektivet tar utgangspunkt i bruken av stedet Stiklestad som symbol fra middelalderen og frem til i dag med fokus på den norske nasjonalismens fremvekst. Det andre tar for seg 1900-tallets fascisme og dens aktive bruk av fortiden for å legitimere sitt politiske prosjekt.

Målet med dette doble perspektivet er:
1) å vise de ulike grunnene til at NS brukte Stiklestad så aktivt
2) å gi elevene et bredt innblikk i temaet historiebruk nasjonalt, internasjonalt og over tid.

Deretter går gruppen til Olavshaugen hvor vi diskuterer haugens rolle som minnested i tusen år, NS monumentet ble reist der under krigen og den voldsomme debatten som har knyttet seg til formidlingen av haugens historie de siste tiårene. Elevene blir så invitert inn i diskusjonen om hvordan man bør formidle Olavshaugens historie frem mot nasjonaljubileet i 2030. Dette gjøres i gruppeoppgaver med påfølgende plenumssamtale. Gruppearbeidet inkluderer også en oppgave som adresserer historiebruk i samtiden. I 2016 innebar dette en oppgave om symbol- og historiebruk hos Odins soldater.

Tilbys skoleåret 2017/18 gjennom DKS i Nord-Trøndelag vgs.
Kan bestilles av andre videregående skoler og folkehøgskoler.

Pris per elev: 105 kr.
Max antall: 40 elever
Tid: 3 timer med pauser.
Sted: Foregår både ute og inne.

For bestilling og mer informasjon

Det er lurt å bestille i god tid, da mange vil besøke oss!

Stiklestad Nasjonale Kultursenter
TLF : 74 04 42 00
E-post: [email protected]