Urettferdig

Urettferdig er et formidlingstilbud som museumsformidlerne på Stiklestad reiser rundt til ungdomsskolene med gjennom Den kulturelle skolesekken i Trøndelag fylke.

Urettferdig er et formidlingstilbud som museumsformidlerne på Stiklestad reiser rundt til ungdomsskolene med gjennom Den kulturelle skolesekken i Trøndelag fylke.

Sosiale forskjeller og ulikheter har alltid eksistert. Ved hjelp av ei kjærlighetshistorie i et rollespill og forskning på gjenstander fra museumsmagasinet, deltar elevene på ei tidsreise som viser endringene over tid. Med utgangspunkt i klassesamfunnet i Trøndelag på slutten av 1800- tallet, dannes problemstillinger som er dagsaktuelle.

Vi starter med å finne ut hva elevene synes er urettferdig for dem i dag. Dette skriver de ned på lapper, som vi tar tak i helt på slutten av opplegget. Så setter vi elevene raskt inn i samfunnet på 1880-tallet, før vi deler oss i grupper. For alle gjør ikke det samme denne dagen, men alt er like viktig for å finne løsninger på et dilemma som dukker opp.

Åtte elever er med på et rollespill som handler om husmannsgutten Jørgen og storbondedatteren Abelone som forelsker seg og ønsker å gifte seg. Men Abelones far har andre planer for henne. Sakførersønn Jørgen kommer på besøk med sine foreldre for å planlegge bryllup.

Resten av elevene får på seg hvite hansker og skal være forskere. Vi gjør om klasserommet til åtte forskerstasjoner og har med åtte gjenstander fra museumsmagasinet som elevene skal bruke til å finne ut mer om hvordan det var å leve i 1880-åra.

Gjennom sitt arbeid skal forskergruppene klare å forklare det som skjedde i rollespillet. Hvilke muligheter for en framtid sammen hadde de i 1880-årene? Var det muligheter for å tjene nok penger til å flytte sammen uten foreldrenes samtykke? Kunne de rømme til Sverige eller Amerika? Hva synes elevene er den beste løsningen for Jørgen og Abelone?

Til slutt snakker vi med elevene om det er noen i dag som ikke får være kjærest med den man ønsker? Så ser vi på lappene hva eleven synes er urettferdig i sitt eget liv og sammenligner det med hva som var urettferdig i 1880-årene.

Dette er et tilbud der elvene er delaktige hele tiden, og som engasjerer dem. De lærer om livet på 1880-tallet med utgangspunkt i noen som er jevnaldrende med dem. Men de må også tenke over sitt eget liv, og det samfunnet vi lever i i dag. Er det noe vi selv kan gjøre for å gjøre ting bedre for oss selv eller andre?