Frivillig

Rundt 850 personer deltar på ulike måter i «Spelet om Heilag Olav». Kor og orkester gjør musikalske prestasjoner av høy kvalitet, amatørskuespillere, dansere og statister har uvurderlige og viktige oppgaver i spelet, og det frivillige apparatet er en nødvendighet i avviklinga.


Kor og orkester
Koret består av sangere fra ulike kor i regionen, og orkestret er en blanding av profesjonelle musikere og amatører.

Amatørskuespillere
Flere av amatørrollene er store og til dels krevende. Det er en stor inspirasjon
å få spille teater sammen med de profesjonelle, og mange har gått videre og gjort det til yrket
sitt.
Statistar og danser
Prester, korgutter, drenger, jenter, hærmenn og barn dannar til saman nesten 300 statistar,
og det er dei som held stykket saman. Mye moro, lærerike dager og en opplevelse for livet er det man får tiklbake.Det tekniske apparatet
I tillegg tar et stort teknisk apparat seg av mange praktiske gjøremål. Det er regnet ut at dugnadsinnsatsen i Spelet har et omfang på nesten 11 årsverk!
Spelnemnda
Spelnemnda er gruppen som rekrutterer, koordinerer og leder hele dugnadsinnsatsen
og det frivillige arbeidet.
Følgende personer er med i Spelnemnda:
Jan Juberg, leder
Inga Astrid Hildrum, nestleder
Vigdis Haldorsen, nemnd for aktører.
Tore Svartås, nemnd for salg og informasjon.
Robert Bye, nemnd for servicefunksjoner.
Katrine Bruvold,nemnd for plass og scene.
Christine Waanders fra Den norske kirke, Sør-Innherad kirkelige fellesråd
 
Frivillige har sin egen hjemmesider: spelet.no