Stiklastadir

Hvor ofte har man mulighet til å besøke en gård fra middelaldren? Og enda bedre: hvor ofte har man mulighet til å se en middelaldergård bli til?

En viktig del av Stiklestad Nasjonale Kultursenters virksomhet er helårlig historieformidling. En viktig brikke i dette arbeidet er middelaldergården Stiklastadir, reist for å lage stemningsskapende rammer rundt historiene vi forteller. I gårdens første bygning, langhuset som sto ferdig i 2009, får publikum høre om tida før slaget i 1030, det vil si det førkristne vikingtidssamfunnet. Formålet med Stiklastadir er imidlertid å favne hele middelalderen. For å formidle historien om det som skjedde etter 1030, er vi derfor i ferd med å reise et gjesteloft som skal stå ferdig sommeren 2015.
 –
gjesteloftetGJESTELOFT

Et staselig loft basert på middelalderens byggeskikk har reist seg på Stiklastadir. Gjeste­loftet preges av kristne symboler og er en flott ramme rundt fortellingene om konsekvensen av slaget på Stiklestad. Følg med håndverkerne som har gjenskapt middel­aldersk byggeskikk med tidsriktige redskaper

LEIKESLAGET
Her blir du med på bondehæren eller kongs­ hæren sin side og
kjemper som viking med sverd og skjold!
25. juni – 14. august. Hver dag kl. 12.30. Passer fra 5 årleike slaget olsok

BERSVEIN OG FLISA
Ellevill monolog om høvdingesønnen Bersvein og hans møte
med en ny religion, nye omgivelser og en vakker kvinne.
25. juni – 14. august. Hver dag kl. 12.00. Passer fra 12 år

RIG-STURLA OG DEN MYSTISKE MEDALJONGEN

Fortellerstund med trellen Rig­Sturla som ordner klart tilFortellerstund på Stiklastadir
blotefest i gildehallen. Han er ille ute når Svartalven lokker
han til å prøvehøvdingens medaljong.
25. juni – 14. august. Hver dag kl. 14.30. Passer fra 5 år

Utvidede åpningstider og program under Olsokdagene.

Mer om Stiklastadir finner du her.

Dagsbillett:
Voksen 180,-
Barn 90,-
Familie 450,-
Stiklestadkort – Gratis
Jevnlige oppdateringer fra livet på Stiklastadir fås via vår Facebook-side: https://www.facebook.com/stiklastadir