Stiklestadseminaret 2017: Reform og revolusjon

Fredag 24. november er det endelig klart for Stiklestadseminaret 2017!


For tusen år siden var det norske samfunnet i en dramatisk brytningstid. Regionale høvdingsriker måtte vike for rikskongedømmet og kristendommen var i ferd med å bli eneste tillatte religion. Hva gjør slike store omveltninger med et samfunn? Hva fremprovoserer dem? Og hvilke ringvirkninger kan de få? Dette er sentrale spørsmål når SNK i forlengelsen av sitt arbeid med nasjonaljubileet i 2030, samt årets reformasjonsjubileum og hundreårsmarkeringen for Den russiske revolusjonen, har gitt Stiklestadseminaret 2017 følgende tittel: Reform og revolusjon – dramatiske skifter og samfunnsutvikling gjennom tusen år.

Seminaret finner sted på Stiklestad fredag 24.november. Programmet er som følger:

08.15-08.30 Registrering

08.30-08.45 Velkomst

08.45-09.30 Fra norrøn til kristen tro – en revolusjon for det norske samfunnet? (Gunnhild Røthe)

09.30-09.45 Pause

09.45-10.30 «Å lyde Roma som din mor og herskerinne» – den pavelige reformbevegelsen og  Norges innlemmelse i Europa (Heidi Anett Øvergård Beistad, SNK)

10.30-10.45 Pause

10.45-11.30 Reformasjonen – en revolusjon for det norske samfunnet? (Nils Gilje, UiB)

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.15 Grunnloven og Norge mellom revolusjon, reform og restaurasjon: Et internasjonalt perspektiv fra 1776 til 1848 (Morten Nordhagen Ottosen, Krigsskolen)

13.15-13.30 Pause

13.30-14.15 I kjølvannet av 1917: revolusjon på norsk (Finn Olstad, Idrettshøgskolen)

14.15-14.30 Pause

14.30 – 15.15 Fra Brexit til norsk exit fra EØS? (Lise Rye, NTNU)

15.15-15.30 Avrunding

 

 

Pris: Hele seminaret: 900,- (550,- for student). Enkeltforedrag 150,- (80,- for student)

 

Hjertelig velkommen til Stiklestad!