Stor anerkjennelse av Talerstolen Stiklestad

Mandag 8. oktober ble regjeringens forslag til årets statsbudsjett lagt fram. Stiklestad Nasjonale Kultursenter fikk bevilget 1 million kroner til utvikling av konseptet Talerstolen Stiklestad.

«Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner til Stiklestad Nasjonale Kultursenter til arbeidet med mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom i 2019. Stiklestads mangeårige samfunnsdialogsatsning “Talerstolen Stiklestad” skal utvides frem mot nasjonaljubileet i 2030. Talerstolen skal åpnes opp for et bredere utvalg av stemmer og dialogtyper. Et viktig ledd i dette er institusjonens arbeid mot barn, unge, innvandrere og flyktninger knyttet til temaet demokratilæring. Målet er å ta en regional og nasjonal rolle på feltet. Realiseringen av dette forutsetter økt kompetanse og økte ressurser innen feltene samfunnsdialog og demokratilæring.»

Dette er en stor anerkjennelse av Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Talerstolen Stiklestad. Vi er stolte, og ikke minst veldig takknemlige for alle dere som bidrar til at talerstolen fylles med samtaler samfunnet trenger. Vi gleder oss til fortsettelsen.