Turid Hofstad slutter som direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Styret for Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) har i dag fått beskjed fra Turid Hofstad om at hun ønsker å slutte som direktør i år.

Styret for Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) har i dag fått beskjed fra Turid Hofstad om at hun ønsker å slutte som direktør i år.

– Styret beklager sterkt at Turid Hofstad nå ønsker å fratre stillingen som direktør, sier styreleder Bente Erichsen.

Turid Hofstad gir seg som direktør ved SNK etter 20 år i jobben.

– Turid har vært direktør ved kultursenteret i 20 år og har vært en umåtelig viktig drivkraft for den betydelige utviklingen SNK har hatt i disse årene. Under hennes ledelse har kultursenteret vokst i både omfang og innhold på en måte som har styrket SNKs rolle og posisjon både regionalt og nasjonalt, sier Erichsen.

– De 20 årene som leder for dette arbeidet har vært umåtelig interessante og inspirerende – og altoppslukende, sier Turid Hofstad i en kommentar.

– Vi har fått gjort mye på disse årene og lagt et solid grunnlag for videre utvikling mot det store nasjonaljubileet i 2030. 20 år som leder er lang tid, nå vurderer jeg det som riktig tid å slutte som direktør. Jeg gleder meg til å få bedre tid til familie og barnebarn, avslutter Hofstad.

Turid Hofstad skal fortsette i SNK fram til oppnådd pensjonsalder i 2020, men da med andre oppgaver. Bente Erichsen uttrykker stor tilfredshet over å kunne beholde henne i organisasjonen i to år til.

SNKs styre starter arbeidet med å finne ny direktør umiddelbart og håper å få kunne ha vedkommende på plass fra 1. august.