UTSTILLING

Det snakker vi ikke om – familiehemmeligheter etter krigen

Snart 80 år etter krigens slutt er andre verdenskrig fremdeles med på å forme manges oppfatning av seg selv, sin familie og sin identitet.

Knapt noen annen femårsperiode i norsk historie har satt så dype spor i folks bevissthet som den tyske okkupasjonen 1940-1945. Utstillingen handler om hvordan andre verdenskrig fremdeles er med på å forme folks oppfatning av seg selv, sin familiehistorie og identitet, snart 80 år etter krigens slutt. Utstillingen presenterer 21 personlige beretninger som handler om skam, ensomhet og – kanskje mest av alt – om hemmelighold. Utstillingen er produsert av Vest-Agder-museet og står på Stiklestad ut september. Blackbox. Dagsbillett

Tyske soldater som marsjerer inn i Kristiansand under andre
verdenskrig. Utlånt av Endre Wrånes, Vest-Agder-museet.