UTSTILLING

Forfærdelig ulykke – Værdalen ødelagt

Natt til 19. mai 1893 gikk det et stort leirras i Verdal.

Verdalsraset 19. mai 1893

Natt til 19. mai 1893 gikk det et stort leirras i Verdal.

Denne vinteren hadde det regnet mye, slik at jorda var mettet av vann. Saltet som holder leira sammen, var vasket bort, og flytende kvikkleire raste ut. Innbyggerne i Verdal sov, og uten forvarsel forandret den fine vårnatta seg til det værste mareritt.

116 mennesker mistet livet som følge av raset og mer enn 100 heimer ble ødelagt. Mange ble reddet av lokalbefolkningen og soldater fra Rinnleiret. Planker og stokker ble lagt oppå leira, slik at man kunne gå ut til de som var fanget i leirmassene.

55 millioner m3 masse raste ut fra nordsida av dalen og dannet ei rasgrop. Leirmassene beveget seg med stor kraft gjennom en trang rasport og ut i dalbunnen. Leira demmet opp elva og etter hvert ble det dannet en innsjø som vokste til 3 km2. Ytterligere 20 til 30 gårder ble skadet av oversvømmelsene.

Nyheten om det store raset i Verdal sto i aviser over hele landet 19. mai. I dagene som fulgte var avisene fulle av stoff om ulykken. Det ble satt opp ekstraturer med båt fra Trondheim med turister som ville se på herjingene etter raset. Pengegaver, klær og mat ble sendt fra hele landet og fra Sverige.

Takk til Øystein Walberg, Verdal Historielag og Levanger fotomuseum.