UTSTILLING

Tore Hunds čehporis

Snorre Sturlason skriver at Tore Hund gikk til samene for å få laget en kofte som skulle gi ham beskyttelse i kampen mot Olav Haraldsson.

Snorre Sturlason skriver at Tore Hund gikk til samene for å få laget en kofte som skulle gi ham beskyttelse i kampen mot Olav Haraldsson. Várdobáiki museum har, som en del av Tore Hunds rike 2023 og Nasjonaljubileet 2030, gjennomført et forskningsprosjekt knyttet til dette. De kom fram til at det nok heller var snakk om en čehporis, en krage. Denne er gjenskapt og vises frem i foajeen under Olsokdagene. Gratis. Står frem til 30. august 2023

Tore Hunds čehporis

Tore Hunds čehporis