UTSTILLING

Veghistorisk utstilling

Statens vegvesen Region midt sin utstilling i Telthuset

Statens vegvesen Region midt har bygd opp et velutstyrt museum på Stiklestad som er veghistorisk. Mye utstyr fra «gammeltida» er restaurert og tatt vare på. Her finner vi alt fra enkelt, håndholdt utsyr til traktor med knottgenerator og den gode gamle «Volvo Bamse».

Utstillinga finnes i første etasje på Telthuset i Folkemuseet.

Grunnet vedlikehold er utstillingen midlertidig stengt.