Utstillingskonkurranse for barn- og unge på Stiklestad

Sommeren og høsten 2018 skal utstillingen «Aktivistene» vises på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. I den forbindelse inviterer SNK barn og unge i alderen 6 – 19 år til en skrive-, tegne-, kunst- og fotokonkurranse.

Om utstillingen «Aktivistene»:

Med utgangspunkt i Martin Luther Kings samfunnsengasjement har fotograf og samfunnsdebattant Iffit Qureshi stilt spørsmålene: Hva er prisen for å gå til kamp mot urettferdighet i dag? Hvor finner man engasjementet og motet til å kjempe? Resultatet er utstillingen «Aktivistene», et møte med 32 ildsjeler som har inspirert, mobilisert og brutt ned eksisterende fordommer i Norge. Deres historier rører og engasjerer og setter søkelys på glemte og levende utfordringer ved det norske samfunnet.

Om utstillingskonkurranse for barn og unge:

Temaet samfunnsengasjement er universelt: Det angår alle, uavhengig av både bosted og alder. I 2018 er det ekstra relevant i forbindelse med 50-årsmarkeringen for Martin Luther Kings død. I anledning utstillingen «Aktivistene» ønsker derfor SNK å invitere barn og unge i alderen 6-19 år til å fortelle om hvilke samfunnsspørsmål som engasjerer dem. Derfor inviterer vi alle barn og ungdom i regionen til å bidra i en utstillingskonkurranse.

Målet med konkurransen er å gi barn og unge en arena for å dele sitt syn på hva det er viktig å kjempe for i dag. Bidragene kan leveres som tegninger, maleri, andre kunstneriske uttrykksformer, tekst eller fotografi. Det innsendte materialet vil bli vist på Stiklestad i en egen utstilling i tilknytning til «Aktivistene» fra 1.juni til 1.desember 2018. Et utvalg av bidragene vil også presenteres for publikum under Olsokdagene på Stiklestad 2018 under programposten «Ungdommens talerstol.» og utvalgte tekster og fotografier blir publisert i Trønder-Avisa. I tillegg vil de tre beste bidragene innenfor hver sjanger bli premiert.

Vi håper dette kan danne grunnlag for mange gode og viktige samtaler blant ungdommene i regionen og gleder oss til å se bidragene som kommer inn!

Bidrag sendes til:

Stiklestad Nasjonale Kultursenter v/ Heidi Anett Øvergård Beistad, Stiklestad Allé 350, 7656 Verdal

eller til [email protected]  Innsendingsfrist: 11.mai 2018.

Spørsmål rettes til kommunikasjonssjef Jo Kristian Kvernland [email protected] 90145599 eller fagsjef Heidi Anett Øvergård Beistad [email protected] 90040473