«Uenighetsfellesskapet på museum?»

«Uenighetsfellesskapet» brukes stadig oftere for å beskrive et velfungerende demokrati. Men hva legger vi egentlig i begrepet? Og hvor fruktbart er det i tenkningen rundt våre museumspraksiser? Hvilken rolle kan og bør uenighetsfellesskapet ha på et museum? 

Disse spørsmålene utgjør kjernen i seminaret «Uenighetsfellesskapet på museum?» på Falstadsenteret og Stiklestad Nasjonale Kultursenter 14. og 15.oktober.

Det vil bli foredrag, diskusjoner, omvisninger og praktiske øvelser. I tillegg vil deltakere få se den helt nye utstillingen Den nye planeten, produsert av Menneskerettighetsakademiet.

Seminaret er et samarbeid mellom demokratinettverket og mangfoldsnettverket og er åpent for alle interesserte.  Det vil foregå fra lunsj-til-lunsj med første dag på Falstad og andre dag på Stiklestad, med mulighet for overnatting på Scandic Stiklestad. Etter lunch på dag to vil det bli årsmøte for Demokratinettverket, samt prosjektmøter.

Dag 1

10.00 – 11.30: Førprogram Falstadsenteret og Falstadskogen

Introforedrag, omvisning i Falstadskogen, mulighet til å besøke utstillinger

Lunch 11.30

12.15 Velkomst
12.20 – 13.20 Simona Bodo “Fortress Europe, Fortress Heritage? Museums as intercultural spaces in times of crisis»
13.20– 13.30 Pause
13.30 -14.30 Lars Laird Iversen (MF Vitenskapelig høyskole) «Hva er uenighetsfellesskapet?»
14.30 – 15.00 Ingvild Hagen Kjørholt (Falstadsenteret) ”Kommandantboligen – en dialogarena” (omvisning)
15.00 – 15.10 Lillian Hjort (Menneskerettighetsakademiet) ”Den nye planeten – en introduksjon”
15.10 – 15.30 Pause m/mulighet til å besøke utstillingen «Den nye planeten»
15.30 – 16.10 Anders Bettum (Oslo Museum) ”Uenighetsfellesskap vs. dialogmetode”
16.10 -16.40 Alfredo Zamudio (Nansen Fredssenter) “The importance of remembering in times of distress”
16.40 – 16.50 Pause
16.50– 17.35 Panelsamtale «Museums and The community of disagreement – a valuable approach?» med Alfredo Zamudio, Simona Bodo og Anders Bettum

17.40 Buss til Stiklestad

18.10 Ankomst Stiklestad m/innsjekk

18.45 Samling i Stiklestad kirke

Musikalsk innslag med Mildri Austmo Ryan og Solveig Salthammer Kolaas

Heidi Anett Øvergård Beistad (Stiklestad Nasjonale Kultursenter) ”Sanctus og symbol i tusen år – bruken av Olav og Stiklestad”

20.00: Middag

Dag 2

08.00 – 08.25 Besøk til Olavshaugen

08.30 Presentasjon av nettverkenes to kulturrådsprosjekter: «Museene og fellesskapets grenser» og «Uenighetsfellesskapet»v/ Torleif Hamre (Eidsvoll1814/Demokratinettverket) og Annelise Botner (Oslo Museum/Mangfoldsnettverket)

09.00 – 10.00 Ingeborg Hjorth (NTNU/Falstadsenteret) “Den nasjonale minnestedsprosessen etter 22. juli og minnesteder som arena for uenighetsfellesskap”

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 11.15 Sten Inge Jørgensen (Morgenbladet) «Verdien av uenighetsfellesskapet? Erfaringer fra Hele Norge snakker

11.15 – 11.45 Ellen Lange (Norsk Teknisk Museum) ”Medisinske rom. Diagnosens makt” Gruppeøvelse.

11.45- 12.00 Oppsummering og vel hjem

12.00: Lunsj

 

Etter lunsj:

13.00 – 13.30 Årsmøte for Demokratinettverket

13.30 – 15.30 Prosjektmøter for «Museene og fellesskapets grenser» og «Uenighetsfellesskapet»

 

 

Om foredragsholderne:

Simona Bodo: en av verdens fremste eksperter på interkulturelt arbeid, spesielt museers arbeid med mangfold og inkludering. Hun har blant annet gitt ut boken Museums as places of intercultural dialogue. Selected pratcises from Europe. I tillegg til sin forskning har Bodo arbeidet som veileder for en rekke museer og andre institusjoner med fokus på hvordan kulturarv og kunst kan brukes som verktøy for inkludering og interkulturell dialog. 

 

Lars Laird Iversen: førsteamanuensis ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn og forfatter av boken Uenighetsfellesskap. Blikk på demokratisk samhandling.

 

Alfredo Zamudio: direktør ved Nansen Fredssenter, som arbeider med dialog som metode for å bilegge konflikter. Zamudio har erfaring som internasjonal hjelpearbeider fra organisasjoner som Flyktninghjelpen, Røde Kors og FNs høykommissær for flyktninger.

 

Sten Inge Jørgensen: utenriksjournalist i Morgenbladet og prosjektleder for anti-polariseringsprosjektet «Hele Norge snakker», et samarbeid mellom Morgenbladet, Dagens næringsliv, Fagbladet og NRK.

 

Ingeborg Hjorth: Ph.D-stipendiat og konservator ved NTNU og Falstadsenteret som forsker på prosessen rundt etableringen av minnesteder etter 22.juli

 

Anders Bettum: førstekonservator og forskningskoordinator ved Interkulturelt Museum, Oslo Museum. Nasjonalt museumsnettverk for minoriteter og kulturelt mangfold.

 

Priser:

Deltakelse 14.oktober: 450,-

Deltakelse 15.oktober: 450,-

Deltakelse begge dager: 800,-

Festmiddag 14.oktober: 425,- (drikke kommer i tillegg)

 

Scandic Stiklestad tilbyr ulike overnattingstilbud:

 

Enkeltrom: 1150,- pr. person, inkludert frokost

Dobbeltrom: 1350,- inkludert frokost

Gjesteloftet på Stiklastadir (del rom med opp til 6 andre): 550,- inkludert frokost

Langhuset på Stiklastadir (sovesal): 550,- inkludert frokost

 

For spørsmål, kontakt Heidi Anett Øvergård Beistad på [email protected]

Påmeldingsfristen er utløpt

 

Seminaret er støttet av Kulturrådet.

Del på Facebook