Området

Bli kjent med bygningene som finnes på området. Stiklastadir, folkemuseet, kirken og kapellene.

Stiklastadir

På denne majestetiske middelaldergården får du gode historier fra tida da ære, makt og den sterkestes rett var naturlige deler av hverdagslivet.

Les mer
Stiklestad kirke

Stiklestad kirke

Stiklestad kirke ble bygget på slutten av 1100-tallet der Olav Haraldsson falt under slaget i 1030.

Les mer
Hellige Olavs kapell | De ortodokse kapell | Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Hellige Olavs kapell

Det ortodokse kapellet ble flyttet til Stiklestad og innviet 16.oktober 2014 av den ortodokse kirke i Norge.

Les mer

Olavshaugen

Olavsstøtta står et par hundre meter øst for Stiklestad kirke og er det eldste kjente monumentet i Norge.

Les mer
Folkemuseet på Stiklestad

Folkemuseet

Bygninger og gjenstander som viser livet i bondesamfunnet i Verdal og omegn på 16- og 1800-tallet.

Les mer
Kulturhuset | Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Kulturhuset

Stiklestad Nasjonale Kultursenter tilbyr opplevelser, konserter, utstillinger, samtaler, foredrag og omvisninger som formidler og aktualiserer…

Les mer