Spelet om Heilag Olav

Nordens største friluftsteater arrangeres årlig under Olsokdagene på Stiklestad i slutten av juli.

amfi, spel, hær, kvinne, mann

Historiefortelling, opplevelse og engasjement!

«Spelet om Heilag Olav» er en dramatisering av det som skjedde på gården Sul dagene før slaget på Stiklestad i året 1030.

Stykket er skrevet av Olav Gullvåg, og Paul Okkenhaug har komponert musikken.

Forestillinger i 2023:
Ons. 26. juli kl. 19:00
Fre. 28. juli kl. 19:00
Lør. 29. juli kl. 19:00
Søn. 30. juli kl. 19:00

Billetter for 2023 slippes ila oktober.
Mer informasjon kommer

I spelets 68-årige historie har ulike instruktører, skuespillere, amatører og frivillige vært med på å framføre denne historien og å sette sitt eget preg på Olav Gullvågs tekst og Paul Okkenhaugs musikk. Som ansvarlig produsent for spelet er Stiklestad Nasjonale Kultursenter opptatt av at historien fortelles og framføres på ulike måter, slik at vi kan kjenne både på tradisjonen og på hvordan dette berører oss i dag. Historiene som fortelles i spelet handler om det store vendepunktet: etter Olavs fall stilles det ikke lenger spørsmål ved Norge som rike. Konsekvensene etter 1030 er av en slik art at vi skal feire nasjonaljubileum i 2030 – Norge i tusen år.

I forestillingen møter vi både de nære og de store fortellingene: samfunnsendring, trosendring, mentalitetsendring. Hverdagslivet på gården utfordres av storpolitikk, og det mest sårbare enkeltmennesket møter kongen. Etter at Olav har ridd inn på gårdstunet blir ikke livet det samme…

Spilles på utendørsamfiet på Stiklestad, 3 km. fra Verdal sentrum. Amfiet har 2 priskategorier og har sitteplasser til vel 5.000 tilskuere. Forestillingen varer ca. 2 timer uten pause. Hunder ikke tillatt.

Spelet om Heilag Olav: Historiefortelling, teater, tradisjon og nyskaping – opplevelse og engasjement! Velkommen til Stiklestad!

Spelet utvikles fra år til år og har et magisk grep på sitt publikum. Til nå har over 800 000 personer sett forestillingen om Olav Haraldssons fall på Stiklestad, som oppføres på Nordens største og eldste friluftsteater. Det har vært spel på Stiklestad siden 1954.

Om lag 700 personer er involvert i og omkring forestillingen. Profesjonelle skuespillere står på scenen sammen med amatører. Orkesteret er også sammensatt av profesjonelle og amatører. Andre aktører er kor, statister og et stort frivillig apparat. «Spelet om Heilag Olav» blir fremført på selve slagstedet, Stiklestad, der Olav Haraldsson falt i 1030. Det skjer i et miljø og med en ramme som bare natur, historie og dyktige aktører kan skape.

Stiklestadprisen

Verdal kommune deler Stiklestadprisen annenhver år.

Statutter

"Prisen skal deles ut til en skapende eller utøvende kunstner, for en kunsnerisk innsats som har forbindelse med Stiklestad og /eller de ideer og den tradisjon som har forbindelse med olsok. Prisen kan også tildeles en norsk vitenskapsmann eller populærhistoriker for et historisk eller populærhistorisk arbeid, som har levendegjort beghivenheter i norsk historie med tilknyttning til Stiklestad og olsok."

I år blir Stiklestadprisen delt ut i etterkant av spelforestillingen onsdag 29. juli.