Skole- og barnehageprogram

På Stiklestad kan elevene oppleve historien gjennom lek, rollespill og historiske aktiviteter. Vi har tilbud tilpasset ulike aldersgrupper fra barnehagealder…

Jernutvinning på Stiklestad

Kulturminnedagene 2017 blir markert med fokus på jernutvinning. I perioden 14.-17.september byr vi på familiedag, miniseminar samt demonstrasjon av jernutvinning.

Jul Igjen

Velkommen til vårt julearrangement 9. desember og 10. desember
Hvor er Olav - Norge for tusen år siden

1017

Kong Olav Haraldsson oppholder seg i Ranrike (nå Bohuslän) og stevner bøndene til et ting der. Han tar makten i den nordre delen av Bohuslän og innsetter storbonden Brynjulv Ulvalde som kongens lendmann og gir ham storgården Vettaland som gjenytelse.