Stiklestadsommer åpner!

Lørdag 23.juni åpner sommersesongen på Stiklestad! Middelaldergården Stiklastadir er åpen fra kl 11, og kl 12 er det premiere på…
Hvor er Olav - Norge for tusen år siden

1017

Kong Olav Haraldsson oppholder seg i Ranrike (nå Bohuslän) og stevner bøndene til et ting der. Han tar makten i den nordre delen av Bohuslän og innsetter storbonden Brynjulv Ulvalde som kongens lendmann og gir ham storgården Vettaland som gjenytelse.