SMIL -om du tør

Mandag 29. oktober kl. 19-22 inviterer vi til en gratis ungdomsskolekveld på Stiklestad med vandring i mørket og aktiviteter i…

Jul på Stiklestad

Jul er ingen sesong - det er en følelse. På Stiklestad vil du finne den god varme og tradisjonsrike julefølelsen.
Hvor er Olav - Norge for tusen år siden

1017

Kong Olav Haraldsson oppholder seg i Ranrike (nå Bohuslän) og stevner bøndene til et ting der. Han tar makten i den nordre delen av Bohuslän og innsetter storbonden Brynjulv Ulvalde som kongens lendmann og gir ham storgården Vettaland som gjenytelse.