SMIL – om du tør….

Torsdag 26. oktober kl. 19-22 inviterer vi til en gratis ungdomsskolekveld på Stiklestad med vandring i mørket og aktiviteter i…

Jubileumsaften

Lørdag 28. oktober kl. 1900 inviterer vi til «Jubileumsaften» med Stiklestadminner, sang, musikk, tekst og humor

Skole- og barnehageprogram

På Stiklestad kan elevene oppleve historien gjennom lek, rollespill og historiske aktiviteter. Vi har tilbud tilpasset ulike aldersgrupper fra barnehagealder…

Jernutvinning på Stiklestad

Kulturminnedagene 2017 blir markert med fokus på jernutvinning. I perioden 14.-17.september byr vi på familiedag, miniseminar samt demonstrasjon av jernutvinning.
Hvor er Olav - Norge for tusen år siden

1017

Kong Olav Haraldsson oppholder seg i Ranrike (nå Bohuslän) og stevner bøndene til et ting der. Han tar makten i den nordre delen av Bohuslän og innsetter storbonden Brynjulv Ulvalde som kongens lendmann og gir ham storgården Vettaland som gjenytelse.