Jobbe hos oss

Ønsker du å jobbe på Stiklestad Nasjonale Kultursenter
eller Scandic Stiklestad?

AVDELINGSSJEF NILS AAS KUNSTVERKSTED

Nils Aas Kunstverksted (NAAK) i Inderøy kommune arbeider med formidling og læring med utgangspunkt i arven etter billedhuggeren Nils Aas. I tillegg til å formidle Aas sin kunst, har museet skiftende utstillinger med samtidskunst som presenteres i dialog med Aas sitt kunstnerskap. NAAK kjennetegnes videre av et sterkt fokus på deltakelse, gjennom å invitere besøkende til å skape selv. Denne verkstedssatsningen, er en sentral del av arven etter Nils Aas: han mente at den beste måten å skape forståelse og engasjement for kunst var å fokusere på det utøvende håndverket og på koblingen mellom kunsten og mennesket.

Vi søker en person med ledererfaring, inkludert erfaring med strategiutvikling, økonomistyring og personalansvar. Du har sterk kunstfaglig bakgrunn, samt et engasjement for kunstens og kulturens betydning i samfunnet. Du kommuniserer godt på norsk eller annet skandinavisk språk. Du har forståelse for samlingsforvaltning og museenes samfunns¬rolle. Du er strukturert, resultatorientert, god i relasjonsbyg¬ging og har et relevant nettverk

NAAKs avdelingssjef inngår i ledergruppen for den samlede virksomheten i det konsoliderte museet Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Tiltredelse og lønn etter avtale.

For spørsmål om stillingen, kontakt konstituert direktør John Petter Valstad på 930 11 172. Søknad med CV sendes senest 24.januar 2021 til [email protected]

I henhold til Offentleglova §25 vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Det er mulig å søke om anonymisering på søkerlisten ved å sende et skriftlig, begrunnet krav om konfidensialitet.